Tjej projektledare

Yrke + Framtid - Sveriges nya mötesplats för yrkesutbildningar och karriär för vuxna

Om oss

Vi är Yrke + Framtid, Sveriges nya mötesplats för yrkesutbildningar och karriär. Vi vill inspirera och motivera dig som vill ta ett nytt steg i din karriär och börja studera eller ta nästa steg i din karriär. Hos oss kan du träffa yrkeshögskolor, yrkeskomvux, folkhögskolor, branschorganisationer, omställningsorganisationer och företag som erbjuder utbildningar som leder till efterfrågade och spännande yrken. Vi vill också sprida kunskap om hur du kan få behörighet, ansöka och finansiera din utbildning.

Mässan arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö där du kan få rådgivning och inspiration från utställare, sponsorer och partners. Du kan också lyssna på lockande talare, prova på olika yrken och talanger och göra ett karriärtest.

Vi tror på Sveriges potential och vill bidra till att lösa kompetensbristen som hotar tillväxt och välfärd. Vi vill också visa att yrkesutbildningar är likvärdiga med akademiska utbildningar när det gäller utbildningsnivå och kompetens. Vi vill ge dig en tydligare bild av alla möjligheter som finns på framtidens arbetsmarknad och hjälpa dig att hitta ditt drömjobb.

Stockholmsmässans mission är att skapa hållbara möten som för människan och samhället framåt. Och när vi säger hållbara möten, menar vi inte bara möten i konventionell bemärkelse. Vi menar möten mellan idéer och innovationer, möten mellan ambitioner och möjligheter, och framför allt, möten mellan människor.

Yrke + Framtid är ett resultat av ett samarbete mellan Stockholmsmässan och elever som gjorde sin LIA (lärande i arbete) där LIA är en form av arbetsförlagd praktik som ingår i många yrkeshögskoleutbildningar. Eleverna fick vara med och planera, marknadsföra och genomföra mässan tillsammans med erfarna medarbetare på Stockholmsmässan.

Livslångt lärande är viktigt för både individer och samhället. Det ger möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens, stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet och främja sin personliga utveckling. Det bidrar också till att lösa kompetensbristen som hotar tillväxt och välfärd. Livslångt lärande kan ske genom formellt lärande (som skola och högskola), icke-formellt lärande (som kurser och studiecirklar) eller informellt lärande (som det lärande som sker löpande i vardagen).

Välkommen till Yrke + Framtid - för dig som vill ha ett riktigt yrke och livslångt lärande!

Yrke + Framtid återvänder till Stockholmsmässan 2025!

Hitta din utbildning

Yrke + Framtid 2023 gjordes i samverkan med: