Våga väx med Vux

Hitta oss på kartan

En lättsam stund om hur man söker till komvux, vilka kurser som finns, vilket stöd som kan fås under studier och vilka möjligheter det innebär för framtiden att läsa på Komvux.
Kort och gott: utbud, varför och hur man väljer studier på komvux.

Föreläsare: Anna Wijk, studie-och yrkesvägledare. Helene Hellmon, Studie- och yrkesvägledare & Kerstin Karlin, specialpedagog. Vux Norrort

Scenen C03:23