Yrke + Framtid

För dig som vill ha ett riktigt yrke!

Yrke + Framtid - en ny mässa för dig som är vuxen och vill söka en yrkesutbildning på Komvux eller Yrkeshögskola.

Sverige har enorm potential som idag inte tillvaratas. Tusentals människor saknar sysselsättning och möjlighet att skaffa ett yrke. Samtidigt lider den svenska arbetsmarknaden av en kompetensbrist som kostar samhället miljarder. Om inget görs beräknas Sverige år 2035 sakna 300 000, eller ett helt Södermanland, yrkesutbildade personer. 

Tillgången till ny kompetens är helt avgörande för tillväxt och välfärd. Utbudet och variationer av yrken är i konstant förändring därför behövs en årlig mötesplats där sökande på ett enkelt och attraktivt sätt kan inspireras och motiveras till sin framtida yrkeshögskoleutbildning. 

Svensk yrkesutbildning förtjänar extra uppmärksamhet därför startar Stockholmsmässan en mässa med fullt fokus på yrkesutbildningar, på yrkeshögskole- och komvux nivå, Yrke + Framtid. Under två dagar på Stockholmsmässan i Älvsjö kommer utställare från Yrkeshögskolan, Komvux, Folkhögskolan, bransch och företag att samlas och gemensamt inspirera och guida blivande studenter till sin framtid. 

Välkommen till Yrke + Framtid 18-19 oktober 2023 på Stockholmsmässan i Älvsjö!

 

Besökare

Vem är du?

Du vill ändra din yrkesbana
Du har behörighet och vill söka en yrkeshögskoleutbildning
Du vill få behörighet för att i nästa steg söka till en yrkeshögskola
Du vill söka till en gymnasial yrkesutbildning som vuxen
Du vill söka till en Folkhögskola
Du söker en utbildning inom ett yrke som är efterfrågat på arbetsmarknaden

Händer på plats

Utställare från Yrkeshögskolan, Folkhögskolan, Yrkeskomvux, bransch och företag
Utställare med utbildningar som leder till nya karriärer
Rådgivning och inspiration från utställare, sponsorer och partners
Scen med lockande talare
Prova-på-områden för olika yrken och talanger

SeQF - referensram för kvalifikationer

Visste du att en kvalificerad yrkeshögskoleexamen är på samma nivå som en kandidatexamen? Det betyder att de är likvärdiga när det kommer till utbildningsnivå och kompetens!

Läs mer på myh.se

Utställare

Boka din monterplats idag

Boka din monterplats idag till Sveriges nya mötesplats för yrkesutbildningar

Läs mer här

Förmånliga monterpaket

Missa inte de förmånliga monterpaketen som vi tagit fram för Yrke + Framtids utställare

Läs mer här

I samverkan med:

Hallvision Yrke + Framtid