Yrkeshögskolan - idag och framåt

Hitta oss på kartan

Nuläge utifrån antal ansökningar, trender i de ansökningar som kommit in samt vad tror vi om volymen/antalet platser för beviljande. Jag kommer också lyfta lite spaningar från ett analytiskt perspektiv kring hur yrkeshögskolan kan komma att förändras på sikt.

Föreläsare: Jenny Twana, enhetschef för analys och ansökan. Myndigheten för yrkeshögskola

Scenen C03:23