Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden?

Hitta oss på kartan

Svenska modellen är unik i världen, med facket och arbetsgivarna vid förhandlingsborden. Men vad är facket och vad har det för roll i dagens samhälle?
Lyssna till LO om hur vi ser att det fungerar i samhället!

Föreläsare: LO-disriktet i Stockholms län

Scenen C03:23