Kriminalvårdens unika utbildning

Hitta oss på kartan

Hör hur en trygg och kompetent kriminalvårdare blir till. Utbildningschef Anette Warman och instruktör Helen Berg för region Stockholm samtalar om Kriminalvårdens utbildning som bidrar till en säker arbetsmiljö. Utbildningen är gedigen och sker på betald arbetstid.

Föreläsare: Annette Warman, Utbildningschef & Helen Berg, Utbildningsinstruktör Kriminalvården

Scenen C03:23