Centrala Studiestödsnämnden - Studera med studiemedel från CSN

Hitta oss på kartan

Hur det fungerar att studera med studiemedel från CSN. Vad som kan vara bra att tänka på både vad gäller ordinarie studiestöd och omställningsstudiestöd.

Föreläsare: Johanna Dahlberg & Matilda Hjalmarsson, studiestödsutredare

Scenen C03:23