Varför är vägen till jobb ''alltid'' en utbildning?

Hitta oss på kartan

95 % av alla jobb på svensk arbetsmarknad kräver minst gymnasial eller eftergymnasial utbildning, det gör det nästintill omöjligt att få och behålla ett arbete utan utbildning. En kortare, yrkesinriktad utbildning på ungefär 1,5 år är ofta en snabb väg till jobb. Den här typen av kortare yrkesutbildningar finns på flera ställen, till exempel på yrkeshögskola, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Det finns flera vägar framåt till samma yrke och dina individuella förutsättningar och behov är de som avgör vägen mot ditt nya jobb.

Föreläsare: Nora Salem, kvalificerad handläggare Arbetsförmedlingen i region Stockholm Gotland

Scenen C03:23