Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Vi finns i monter C05:14

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbildar i Skydd mot olyckor och Grundutbildning till skorstensfejare.

Utbildning i Skydd mot olyckor är en tvåårig eftergymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska färdigheter som krävs för att arbeta inom säkerhets- och räddningsområdet, bland annat som brandman inom räddningstjänsten. Du kan välja att gå utbildningen vid någon av MSB:s skolor i Revinge utanför Lund och Sandö utanför Kramfors eller läsa på distans med närträffar.

Grundutbildning till skorstensfejare med inriktning på brandskydd, miljö och energi är en eftergymnasial utbildning på 20 studiepoäng. Efter 20 veckors studier erhåller du skorstensfejarexamen och möjlighet att arbeta som skorstensfejare eller sotare som yrket också kallas. Utbildningen genomförs på distans med närträffar på MSB:s skola i Rosersberg.

Om MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.
Hitta oss på kartan

Filmer

Kontakt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

651 81  Karlstad Sverige