Kompetensutvecklingsinstitutet

Vi finns i monter C02:16A

KUI UTBILDAR FÖR FRAMTIDEN
KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) är specialiserade på utbildning inom vård och omsorg, barn, fritid och hälsa. Vi erbjuder Komvuxutbildning, Yrkeshögskoleutbildning samt kompetensutveckling och fortbildning för verksamma inom yrket. Vi vill ge människor kompetens som gör skillnad för dem själva, den verksamhet de arbetar i samt de barn, vuxna och äldre som de möter i sina yrkesroller.

VÅRD OCH OMSORG
KUI är specialiserade på att utbilda blivande undersköterskor och vårdbiträden till vård och omsorgen. Inom vår yrkeshögskola erbjuder vi YH-program mot nya kvalificerade yrkesroller som Specialistundersköterska och Stödpedagog. I samarbete med experter erbjuder vi möjlighet att öka kompetensen för både medarbetare och chefer inom vårdsektorn - öppen utbildning, kvällsseminarier, webbutbildning, uppdragsutbildning, rikskonferenser.

BARN OCH FRITID
KUI är specialiserade på att utbilda blivande barnskötare och elevassistenter till förskola, fritidshem och skola. Vi erbjuder dessutom yrkeshögskoleutbildning för att gå mot nya kvalificerade yrkesroller som exempelvis Specialistbarnskötare. För dem som redan är verksamma inom yrket erbjuder vi också möjligheten att fördjupa och bredda sin yrkeskompetens genom fortbildning, digitalt eller på plats.

FRISKVÅRD OCH HÄLSA
Inom vår vuxenutbildning erbjuder vi en ettårig yrkesutbildning till Hälsocoach med möjlighet till certifiering som Personlig Tränare via vårt utbildningscenter på Fridhemsplan i Stockholm. KUI har licensieringsrätt via EuropeActive.
Hitta oss på kartan

Varumärken

 • Gymnasial vuxenutbildning
 • Yrkeshögskoleutbildning
 • Arbetsmarknadsutbildning
 • Företagsutbildning och konferenser

Bilder

 • Undersköterska yrkesutbildning

  Undersköterska yrkesutbildning Nationellt yrkespaket som ger dig kompetens att arbeta som undersköterska eller motsvarande yrken som exempelvis skötare inom psykiatrisk vård, boendestödjare, stödassistent eller personlig assistent. Länk till produkten »

 • Barnskötare Elevassistent

  Barnskötare Elevassistent Nationellt yrkespaket för att få kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent inom förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Du får även en bra grund om du vill studera vidare till exempelvis förskollärare. Länk till produkten »

 • Hälsocoach och Personlig tränare

  Hälsocoach och Personlig tränare En ettårig yrkesutbildning till Hälsocoach med möjlighet till certifiering som Personlig Tränare. Syftet är att du ska bli anställningsbar inom hälso- och friskvårdssektorn som t.ex. friskvårdskonsulent, hälsocoach, gyminstruktör, gruppträningsinstruktör, personlig tränare eller aktivitetsledare samt även förbereda dig för högre utbildning inom området. Länk till produkten »

 • Specialist­­­undersköterska Multisjuka äldre

  Specialist­­­undersköterska Multisjuka äldre Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som den nya kvalificerade yrkesrollen – Stödpedagog – inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Länk till produkten »

 • Stödpedagog

  Stödpedagog Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som den nya kvalificerade yrkesrollen – Stödpedagog – inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Länk till produkten »

 • Specialist­­­undersköterska Psykiatri

  Specialist­­­undersköterska Psykiatri Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som Specialistundersköterska inom psykiatri som innefattar kvalificerat arbete och teamarbete inom psykiatri. Länk till produkten »

 • Barnskötare med specialistkompetens

  Barnskötare med specialistkompetens Du får specialiserade kunskaper om exempelvis barns lärande, digitala arbetssätt, IKT som hjälpmedel, grupprocesser, didaktiska lärmiljöer och systematiskt kvalitetsarbete. Länk till produkten »

Filmer

Kontakt

Kompetensutvecklingsinstitutet

Drottningholmsvägen 37 112 42  Stockholm Sverige